Om TVP

+ 25 år av lärdomar

Sommaren 2019 närmade sig beslutet. Det var dags att ta nästa steg. Starten av ett nytt företag. I januari 2020 kom jag igång. Ungefär samtidigt som Covid 19 tog fart. Idén var den samma då som nu. Att hjälpa personer som fått ansvar att driva någon form av utveckling. Att hjälpa till för att ta bästa vägen framåt. 

Idén är att omsätta fördjupad kunskap i utveckling. Främst i organisationer. Men också mer teoretiskt genom koncept- och metodutveckling. Jag har haft förmånen att få möta många situationer i olika uppdrag. I dessa har jag haft möjligheten att utveckla kunskap tillsammans med andra. Den ska komma till användning.

Bolagsnamnet då? Bland det mest kraftfulla som finns är en gemensam vision. Peter M. Senge uttryckte det väl: “Few, if any, forces in human affairs are as powerful as shared vision”. 

Visionen behöver kombineras med analys. Eller som Kurt Lewin uttryckte det: “In social management, as well as in medicine… each case demands careful diagnosis”. 

Så hur gick starten? Sedan start är snart 30 uppdrag levererade. Några mer komplexa än andra. Flera kunder har återkommit. Både kunskap och metoder utvecklas. Förhoppningsvis har de bidragit till positiv utveckling. Det får framtiden utvisa.

Jag hoppas att vi ses någon gång!

Bästa hälsningar

Stefan Book

Omdömen

Stefan, på The Vision Partner, gav oss inblick i, förståelse för och hjälpte oss att formulera hur vi på Invivopower ser på och relaterar oss till hållbarhet. På ett effektivt sätt guidade han oss i att diskutera, utmejsla och dokumentera vår strategi för hållbarhet. Vi kan verkligen rekommendera Stefans tjänster inom detta området som bara blir viktigare och viktigare i framtiden.

Bengt Bern
CEO Invivo Power AB

Stefan Book har under flera år hjälpt Göteborgs Stads ägarbolag Göteborgs Stadshus AB med utvecklingsarbete rörande styrningsfrågor innefattande både strukturell och kulturell förflyttning. Koncernen kännetecknas av sin stora spridning av verksamhetsinnehåll och affärslogiker.

Samarbetet fungerade utmärkt med förändringsprocesser som resulterade i en tydlig modell för koncernstyrning i en offentlig miljö. Under arbetet utvecklade vi former för att skapa en kulturell kärna med gemensamt värdeskapande till nytta för Göteborgs Stad och dess invånare.

Stefan söderlund
CEO/VD Göteborgs Stadshus AB

Stort tack för superbra workshop!

Det som framförallt var bra är att hela programmet ger en oerhört bra helhetsbild gällande hållbarhetsarbetet, samt en ögonöppnare kring vilka element som är viktiga. Det är lätt att fastna på miljöfrågan, men workshopen visade att vi redan jobbar en del med hållbarhet, utan att ens tänka på det själva. 

Man har varit med på föreläsningar kring hållbarhetsarbete förut där det är svårt att hålla fokus med tanke på överflödig information, men denna workshopen kokar ner alla byråkratiska dokument till en genuin strategi kring hur man som ett mindre bolag ska jobba med sitt hållbarhetsarbete. Resultatet blev ett flertal saker som vi kommer använda oss av, inte bara internt, men även externt som ett ”competitive advantage”. 

Verkligen att rekommendera! 

Peder remman
CEO & Co-founder Boneprox AB
Scroll to Top