Om TVP

+ 25 år av lärdomar

Bland det mest kraftfulla som finns är en gemensam vision. Peter M. Senge uttryckte det väl: “Few, if any, forces in human affairs are as powerful as shared vision”. Det är grunden till TheVision Partner.

Visionen behöver kombineras med analys. Eller som Kurt Lewin uttryckte det: “In social management, as well as in medicine… each case demands careful diagnosis”. 

I mitten av 1990-talet påbörjade den utveckling som ledde till starten av TheVision Partner AB. Jag startade mitt första företag inriktat på processutveckling strax innan civilingenjörsexamen i automatiseringsteknik. Efter några år av teoretiskt fokus på Chalmers fick jag chansen att omsätta teori i praktiken. Det blev ingen succé men gav många lärdomar. Bolaget hette Ess-Processer och genom det blev det ett antal intressanta uppdrag. 

1997 fick jag en anställning. Mitt ansvar var att utveckla kvalitetsledningssystemet vid Fagersta Stainless AB. Bolaget var en världsledande leverantör av rostfri ståltråd. Det var första uppdraget med fokus på certifiering av ett företag. Sedan dess har det blivit många. Fokus var på kvalitet, miljö och arbetsmiljö, men det var paketerat på ett sätt som påminner om dagens hållbarhetsarbete. Under arbetet startade en forskningsprocess som ledde till min doktorsavhandling i industriell kvalitetsutveckling vid Chalmers tekniska högskola 2006. 

Efter avklarad doktorsexamen blev jag konsult på heltid med inriktning på ledningssystem, processutveckling, hållbarhet och förändring. Där blev jag vd efter några månader och sedan delägare. Större delen av min tid gick till att driva olika projekt med inriktning på ledningssystem och hållbarhet. Ofta startade de i form av en situationsanalys.

På vägen växte en idé om att växla spår. Jag ville bygga något från grunden, delvis baserat på min tidigare forskning. Målet var att kombinera de erfarenheter och teorier som jag bar med mig. Sedan 2020 är jag engagerad i det arbetet på TheVision Partner. 

Jag hoppas att vi ses någon gång!

Bästa hälsningar

Stefan Book

Omdömen

Stefan, på The Vision Partner, gav oss inblick i, förståelse för och hjälpte oss att formulera hur vi på Invivopower ser på och relaterar oss till hållbarhet. På ett effektivt sätt guidade han oss i att diskutera, utmejsla och dokumentera vår strategi för hållbarhet. Vi kan verkligen rekommendera Stefans tjänster inom detta området som bara blir viktigare och viktigare i framtiden.

Bengt Bern
CEO Invivo Power AB

Stefan Book har under flera år hjälpt Göteborgs Stads ägarbolag Göteborgs Stadshus AB med utvecklingsarbete rörande styrningsfrågor innefattande både strukturell och kulturell förflyttning. Koncernen kännetecknas av sin stora spridning av verksamhetsinnehåll och affärslogiker.

Samarbetet fungerade utmärkt med förändringsprocesser som resulterade i en tydlig modell för koncernstyrning i en offentlig miljö. Under arbetet utvecklade vi former för att skapa en kulturell kärna med gemensamt värdeskapande till nytta för Göteborgs Stad och dess invånare.

Stefan söderlund
CEO/VD Göteborgs Stadshus AB

Stort tack för superbra workshop!

Det som framförallt var bra är att hela programmet ger en oerhört bra helhetsbild gällande hållbarhetsarbetet, samt en ögonöppnare kring vilka element som är viktiga. Det är lätt att fastna på miljöfrågan, men workshopen visade att vi redan jobbar en del med hållbarhet, utan att ens tänka på det själva. 

Man har varit med på föreläsningar kring hållbarhetsarbete förut där det är svårt att hålla fokus med tanke på överflödig information, men denna workshopen kokar ner alla byråkratiska dokument till en genuin strategi kring hur man som ett mindre bolag ska jobba med sitt hållbarhetsarbete. Resultatet blev ett flertal saker som vi kommer använda oss av, inte bara internt, men även externt som ett ”competitive advantage”. 

Verkligen att rekommendera! 

Peder remman
CEO & Co-founder Boneprox AB
Scroll to Top