stefans-grymma-hemsida

Kort bakgrund till grundandet av TheVision Partner och inriktningen på bolaget kan du läsa nedan. Där finns också några referenser.

Kunskap ger förutsättningar för bra beslut. Engagemang ger drivkraft framåt och vilja att lära. Anpassning efter lärdomar ger bättre resultat och effekter. Lärdomar från en mängd situationer och projekt ligger bakom grundandet av TheVision PARTNER. Ett av dessa projekt ledde till Stefan Books doktorsavhandling 2006. Den fokuserade på varför idéer, synsätt och arbetssätt som vi hoppas på, inte blir riktigt så bra som vi önskar. De riskerar att inte upplevas som naturliga och effektiva i praktiken. Var går det fel?

 

Kunskap om entreprenörskap, hållbarhet, ledarskap, lärande, förändring och strategi omsätts i praktiken för att nå resultat och positiva effekter. I skärningspunkten mellan dessa kunskapsområden finns en central fråga. Hur når vi fram till något som känns naturligt och effektivt på vägen mot våra mål? Den frågan fokuserar alltid The Vision Partner på. Det är att fokusera den bästa vägen framåt.

 

Det är en utmaning att finna bästa vägen framåt oavsett om det handlar om ett projekt, en förändringsprocess eller utvecklingen av ett företag, en region eller en nation. Partnerskap mellan människor med olika kompetenser och perspektiv ger en bra grund att stå på; allianser för gemensamt lärande. Bästa vägen framåt finner vi tillsammans med kunskap, engagemang och anpassningsförmåga.

 

———————————————————————————————————————————————————————-

 

TheVision Partner AB är ett resultat av många års engagemang för att förstå utveckling i och samarbete mellan organisationer. Med agenda 2030 växte beslutet att starta företaget. Vi ska bygga partnerskap för hållbar utveckling – Delmål 17.16 och 17.17. https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap/  

 

Stefan Book har sedan mitten av 1990-talet samarbetat med ledare för att ta nästa steg i en vald men ibland otydlig riktning i deras organisation.

 

Innan civilingenjörsexamen startade han sitt första företag med inriktning på analys och utveckling av processer i organisationer. Därefter arbetade han med utvecklingen av företagskulturen i ett stålföretag inriktat på rostfritt stål för bland annat Medtech-industrin innan han började forska på Chalmers.

 

I sin doktorsavhandling (2006) utvecklade han kunskap om varför idéer, synsätt och arbetssätt som vi hoppas på, inte når fram och blir riktigt bra. Var går det fel? Sedan den blev klar 2006 arbetade han som vd, konsult och utbildare på Effort Consulting AB som han också delägde. Vid årsskiftet 2019/2020 startade han TheVision PARTNER AB.

 

Uppdragen som Stefan har lett har ofta handlat om att klargöra riktningen, analysera nuläget och föreslå en handlingsplan. Många gånger har han också varit med i nästa steg i arbetet. Han har utbildat och coachat många människor och kombinerar kunskap om kvalitet, innovation och hållbar utveckling. Under ytan av de begreppen döljer sig frågor som rör organisationspsykologi, ledarskap, lärande, förändring, strategi och affärsutveckling. Tre vittnesmål om Stefan återfinns nedan.

 

———————————————————————————————————————————————————————-

 

Stefan Book har under flera år hjälpt Göteborgs Stads ägarbolag Göteborgs Stadshus AB med utvecklingsarbete rörande styrningsfrågor innefattande både strukturell och kulturell förflyttning. Koncernen kännetecknas av sin stora spridning av verksamhetsinnehåll och affärslogiker.

 

Samarbetet fungerade utmärkt med förändringsprocesser som resulterade i en tydlig modell för koncernstyrning i en offentlig miljö. Under arbetet utvecklade vi former för att skapa en kulturell kärna med gemensamt värdeskapande till nytta för Göteborgs Stad och dess invånare.

 

Stefan Söderlund CEO/VD Göteborgs Stadshus AB

 

———————————————————————————————————————————————————————-

 

Hej Stefan!

 

Stort tack för superbra workshop!

 

Det som framförallt var bra är att hela programmet ger en oerhört bra helhetsbild gällande hållbarhetsarbetet, samt en ögonöppnare kring vilka element som är viktiga. Det är lätt att fastna på miljöfrågan, men workshopen visade att vi redan jobbar en del med hållbarhet, utan att ens tänka på det själva. 

 

Man har varit med på föreläsningar kring hållbarhetsarbete förut där det är svårt att hålla fokus med tanke på överflödig information, men denna workshopen kokar ner alla byråkratiska dokument till en genuin strategi kring hur man som ett mindre bolag ska jobba med sitt hållbarhetsarbete. Resultatet blev ett flertal saker som vi kommer använda oss av, inte bara internt, men även externt som ett ”competitive advantage”. 

 

Verkligen att rekommendera! 

 

Med vänliga hälsningar/best regards,

 

Peder Remman

 

CEO & Co-founder

 

Boneprox AB

 

———————————————————————————————————————————————————————-

 

Stefan , på The Vision Partner, gav oss inblick i , förståelse för och hjälpte oss att formulera hur vi på Invivopower ser på och relaterar oss till hållbarhet. På ett effektivt sätt guidade han oss i att diskutera, utmejsla och dokumentera vår strategi för hållbarhet. Vi kan verkligen rekommendera Stefans tjänster inom detta området som bara blir viktigare och viktigare i framtiden.

 

Bengt Bern

 

CEO Invivopower AB

Bästa vägen till kvalitet och hållbarhet

I en värdekedja kan mycket gå fel

Bra samarbete minskar riskerna

ISO och andra krav kan ge stöd

Tyvärr blir det ofta krångligt

gedigen analys för det intuitiva och naturliga

kunskap

Att prioritera det som är väsentligt för kunder, anställda och andra intressenter

Engagemang

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

anpassning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

förstå och Lös problemen

Krångla inte till det i onödan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

komponenter i en bra org

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Från ide till affärsnytta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Företag med höga ambitioner samarbetar för att bli bättre. Ibland sker det med referenser till ISO-standarder. Det gäller även andra organisationer.

Tydliga önskemål och krav är viktiga delar i ett bra samarbete. Tyvärr blir det inte så bra som vi önskar. Många möter krav på ett sätt som inte håller. 

I en kedja av kunder och leverantörer kan mycket gå fel. Därför behöver vi tydliga och begripliga former för samarbete. Det ska kännas enkelt och naturligt

Vad har du för funderingar nu då?

Skriv in och boka ett kostnadsfritt samtal!

Mailadress ………………. Tel nr

Scroll to Top