TheVision Partner – Bästa vägen framåt

Funktionella ledningssystem

Affärsdriven hållbarhet

Situationsanalyser 

 

Krav på certifieringar och hållbarhet leder ofta till dolda problem. Det gäller även ambitiösa planer på utveckling.

Vill du prata om din situation?

Kontakta Stefan Book 

Fundamentet i TheVision Partner är samlade erfarenheter och  kunskap. Erfarenheterna kommer från en mångfald av situationer sedan 1987. Kunskapen har växt genom växelverkan mellan teori och lärdomar från de olika situationerna.

Se Chalmers Research.

 

 

Healthtech,
hälso- och sjukvård

Bygg och
fastighetsutveckling

handel
och E-handel

finans
och inkubatorer

produktion och
produktutveckling

utbildning och
kompetensutveckling

affärsdriven hållbarhet

Affärsdriven hållbarhet drivs av medveten utveckling. Balansera behov, krav och önskemål för bästa resultat och effekter. 

Det börjar med produkterna och tjänsterna. Säkerställ att de fokuserar de behov som är i fokus.

Riskerna är många. Hur hanterar du dem? Möjligheterna också. Vilka ska du prioritera? Vilken är bästa vägen framåt, för en mer hållbar affär? 

Funktionella ledningssystem

Bra ledningssystem förbättrar ledarskap och samarbete. De är ett resultat av att kombinera funktioner som tillsammans ger önskade effekter.

Det börjar med att förstå och översätta krav till handling, på vägen mot en gemensam vision.

Funktioner behöver samverka för bästa resultat. Hur designar du ett ledningssystem på bästa sätt? Vilken är bästa vägen framåt, för önskade effekter?

situationsanalys

Vilken yta ska vi gå under? Varför?
vad finns att finna?

Ska vi förstå en situation behöver vi gå under ytan. Vi behöver förstå när det är viktigt och varför. Vi behöver också vara redo att hantera det vi finner.

Är vi inte redo att hantera det vi finner så är det inte meningsfullt att söka. Det gäller även när vi inte har förmåga att tolka det vi betraktar. Ofta är det först efter vi har sökt som vi vet om vi var redo.

TheVision Partner är grundat i en kombination av kunskap och erfarenhet. Skräddarsydd för att gå under ytan i organisationer. Med fokus på detaljer och helhet. Se mer under Tjänster.

tre ledstjärnor på Thevision partner

kunskap

Kunskap ger förutsättningar för bra analyser och beslut

Engagemang

Engagemang ger drivkraft framåt och vilja att lära

anpassning

Anpassning till nya insikter ger bättre resultat och effekter

Scroll to Top