TheVision Partner – Bästa vägen framåt

Situationsanalyser

Affärsdriven hållbarhet

Funktionella ledningssystem


I många situationer har vi inte grepp om vad som är viktigt att beakta. Vi behöver kunskap för att förstå det. Även känsla för detaljer och helhet. Sedan behöver vi träna tillräckligt. Det kräver engagemang. 

Vad vi behöver beakta i detalj varierar. I en organisation kan vi inleda med att förstå vissa mönster. I min doktorsavhandling kallade jag dem för “Patterns of organizing”. Vissa döljer problem och möjligheter.

Krav på utveckling, certifieringar och hållbarhet leder ofta till mer eller mindre dolda problem. 

Alvesson och Spicer fångar några av problemen i boken Dumhetsparadoxen

Befinner du dig i en situation som du inte har grepp om? Du kanske inte är helt trygg inför ett beslut. Välkommen att kontakta mig. Kanske vi kan prata lite över en kopp kaffe.

Är du intresserad av vad jag har studerat lite djupare? Se Chalmers Research: Stefan Book

Stefan Book, PhDmedicinteknik,
hälso- och sjukvård

bygg och
fastighetsutveckling

handel
och E-handel

finans
och inkubatorer

produktion och
produktutveckling

utbildning och kompetensutveckling

affärsdriven hållbarhet

Affärsdriven hållbarhet drivs av medveten utveckling. Genom att balansera behov, krav och önskemål för bästa resultat. 

Det börjar med produkterna och tjänsterna. Vilka behov är i fokus? Vilka krav ska ni uppfylla? Hur då?

Riskerna är många. Hur hanterar du dem? Möjligheterna också. Vilka ska du prioritera? Vilken är bästa vägen framåt för en mer hållbar affär? 

Funktionella ledningssystem

Bra ledningssystem förbättrar ledarskap och samarbete. Allt för ofta är det inte så. Systemförståelse är nödvändigt. 

Krav eller idéer om certifieringar leder lätt fel. Om vi fokuserar kultur och strategi då? Samma sak.  

Certifieringar leder ofta till ineffektiva strukturer och processer; till ytliga lösningar utan effekt. Det behöver inte vara så. 

situationsanalys

Vilken yta ska vi gå under? Varför?
vad finns att finna?

Ska vi förstå en situation behöver vi gå under ytan. Det kräver både kunskap och engagemang. Vi behöver förstå när det är viktigt och varför. Vi behöver också vara redo att hantera det vi finner.

Är vi inte redo att hantera det vi finner, då är det inte meningsfullt att söka. Det gäller även när vi inte har förmåga att tolka det vi betraktar. Ofta är det först efter vi har sökt som vi vet om vi var redo.

TheVision Partner är grundat i en kombination av kunskap och erfarenhet. Skräddarsydd för att gå under ytan i organisationer. Med fokus på detaljer och helhet. Se mer under Tjänster.

tre ledstjärnor på Thevision partner

kunskap

Kunskap ger förutsättningar för bra analyser och beslut

Engagemang

Engagemang ger drivkraft framåt och vilja att lära

anpassning

Anpassning till nya insikter ger bättre resultat och effekter

Scroll to Top